Menu

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

  • Μια νέα αρχή. Η CPD Creating Spaces ΚΟΙΝΣΕΠ έχει επίσημα πλέον μετατραπεί σε Συνεταιρισμό Εργαζομένων με το νέο... https://t.co/CNhRJyCPY2
  • Μια νέα αρχή. Η CPD Creating Spaces ΚΟΙΝΣΕΠ έχει επίσημα πλέον μετατραπεί σε Συνεταιρισμό Εργαζομένων με το νέο... https://t.co/EL7uZ5nqOE
  • Μια νέα αρχή. Η CPD Creating Spaces ΚΟΙΝΣΕΠ έχει επίσημα πλέον μετατραπεί σε Συνεταιρισμό Εργαζομένων με το νέο... https://t.co/n4vDx0lz4f
  • Αγαπητοί φίλοι και φίλες της CPD θα θέλαμε με αυτή μας την ανάρτηση να σας πούμε και από εδώ ότι η προσπάθεια της... https://t.co/D6AQInZzUy
  • Ειδικό αφιέρωμα στο ελληνικό VICE για την πρωτοβουλία του Fairbnb που συμμετέχει η CPD- Creating Spaces ΚΟΙΝΣΕΠ.... https://t.co/xPziN23hic
  • Στηρίζουμε την προσπάθεια! Καλή επιτυχία ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ... https://t.co/V14cbNrtpm
  • Σας περιμένουμε αύριο στις 19:00 στο Impact Hub Athens για να γνωριστούμε με το Fairbnb! https://t.co/XoPUkOswHW
  • FairBnB : Presentation Meetup Συνάντηση Παρουσίασης και Γνωριμίας (For English Scroll Down) Οι αρνητικές... https://t.co/6DxS2sPmIa
  • Στα πλαίσια του σταθερού ενδιαφέροντός της για τα εγχειρήματα ΚΑΛΟ στην Ελλάδα, Η Η Εφημερίδα των Συντακτών και η... https://t.co/wph5qSgbY9
  • Η ομάδα του πολύ ενδιαφεροντος ΕΡΤreport διεξήγαγε έρευνα για την κοινωνική οικονομία, το πρώτο μέρος της οποίας... https://t.co/A7PcCrVbvT

δημοσιεύσεις

Αναγνωστόπουλος Κ. (2014), «Cargobikes, το μέλλον των αστικών μετακινήσεων!», Cycloφορώ, τ.1, Ιανουάριος 2014, Αθήνα.

Αναγνωστόπουλος Κ. (2014), «Κυκλοφορία και Στάθμευση. Δυο όψεις του ίδιου νομίσματος», www.ionianet.gr, 6-3-2014.

Tsadari, S. (2013), “Urban transformations in times of crisis. Eleonas as a case study”, in The 6th Biennial HO PhD Symposium on Contemporary Greece and Cyprus, London School of Economics, London

Triantafyllopoulou El., Poulios, D., Sayas, J. (2013), “Crisis and the collapse of the Welfare State: The different facets of solidarity”, International RC21 Conference, Berlin

Ανδρίτσος, Θ. (2013), “Ο κλεμμένος πλούτος των offshore δραστηριοτήτων. Στην καρδιά, όχι στα όρια του συστήματος”, Ιστοσελίδα: «Λέσχη Ανυπόταχτης Θεωρίας»

Ανδρίτσος, Θ. (2013), “Ειδικές Οικονομικές Ζώνες Υπερεκμετάλλευσης”, εφημερίδα «ΠΡΙΝ», φ. 28/7/2013

Ανδρίτσος, Θ. (2013), “Από την Κοινωνική Δικαιοσύνη και την Πόλη στις Εξεγερμένες Πόλεις. Μια αναφορά στη ριζοσπαστική γεωγραφία μέσα από το έργο του David Harvey”, δημοσίευση περίληψης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, Γεωγραφίες, 21

Βουρεκάς Κ. (2013), “Η πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου – Αντίστροφη ιεράρχηση των προβλημάτων της Αθήνας”, εφημερίδα «ΠΡΙΝ», φ. 23/3/13

Ανδρίτσος, Θ. (2013), Βιβλιοπαρουσίαση: David Harvey: Εξεγερμένες Πόλεις: Από τις πόλεις της Κρίσης στις πόλεις της εξέγερσης, Ιστοσελίδα: Τετράδια Ριζοσπαστικής Γεωγραφίας

Harvey, D. (2013), Εξεγερμένες πόλεις. Ελληνική Μετάφραση: Κατερίνα Χαλμούκου. Επιστημονική Επιμέλεια: Θάνος Ανδρίτσος, ΚΨΜ: Αθήνα (απόσπασμα)

Ανδρίτσος Θ., Πούλιος, Δ. (2012), “Ο Φούρνος του Χότζα», προσεγγίζοντας τις ελληνικές «ιδιαιτερότητες» Πολεοδομική πρακτική, Δημόσια Εξουσία και Ιδιωτικά Συμφέροντα (19ος-21ος αιώνας)”.2ο Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας. Βόλος

Papadaki A. et al. (7 authors, including Vourekas K.), 2012, ‘Atlas of Eleonas’, in Llop Torné C. and Bosc S. (ed.), Working With the Territory – Strategies for the New Territorialities, Barcelona – Basel – New York: Actar Birkhäuser D, pp. 214-246

Aesopos Y. et al. (12 authors, including Vourekas K.), 2012, ‘Project Book of Eleonas’, in Llop Torné C. and Bosc S. (ed.), Working With the Territory – Strategies for the New Territorialities, Barcelona – Basel – New York: Actar Birkhäuser D, pp. 247-279

Andritsos T., Iliopoulou E., Patsopoulos N., Poulios D., Triantafillopoulou E., Tsadari S. (2011), “The bankruptcy of Greek Cities. Urban trajectories of the economic crisis in the European South (1990 – 2010)”, in the conference “PLANNING TO ACHIEVE / PLANNING TO AVOID: The Need for New Discourses and Practices in Spatial Development and Planning”, Ankara

Poulios, D. (2011), “The “Architecture” of Local Governance in Greece. New Urban Policies and Governance in the Post-IMF Greek Cities”. Economy Conference”. Welsh School of Architecture, Cardiff.

Andritsos, Th. Poulios, D. (2011), “Lessons from Greece. Contemporary challenges for the urban space in Greece after the arrival of the IMF”. Economy Conference, Welsh School of Architecture, Cardiff

Τσάδαρη, Σ. (2011), “Μεταλλαγές στη σχέση Δημόσιου – Ιδιωτικού Χώρου στο Μαρούσι (1950 – 2010)”, στο συνέδριο “ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ … ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ”, Θεσσαλονίκη

Andritsos, Th. (2011), Society vs. the market in the arena of corporate city. Contemporary challenges for the urban space in Greece after the arrival of IMF., CUA Annual Conference, Korinth

Τσάδαρη Σ. (2011) συμμετοχή σε ομάδα του ΟΡΣΑ, Τεύχος ΥΠΕΚΑ – ΟΡΣΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ 2021, (μέλος ομάδας επιστημονικών συνεργατών / ερευνητών, μέλος ομάδας σύνταξης χαρτών), Αθήνα

Ανδρίτσος, Θ. Πούλιος Δ.(2011), “ «Σχέδιο Καλλικράτης»: Διοικητική οργάνωση, Χώρος και Δημοκρατία στην εποχή της Κρίσης”. 11ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο, Αθήνα

Πούλιος, Δ. (2011), “Η Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Παρόν και Μέλλον: Με αφορμή της θέσεις της EAAE”. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων, Αθήνα.

Poulios, D. (2011) “Challenges for the contemporary Greek city: Public Space, Identity, innovation and a framework for urban interventions.” Dissertation for the MA in Urban Design. University of Cardiff. ΒΡΑΒΕΙΟ: Studio Real Prize

Χάρβεϋ Ντ. (2005), “Η πολιτική οικονομία του δημόσιου χώρου’, μετάφραση Βουρεκάς Κ.” (2011), δημοσιευμένο στο ιστολόγιο ‘Τετράδια Ριζοσπαστικής Γεωγραφίας’ που παρουσιάζει τα σεμινάρια του Κ.Χατζημιχάλη στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Κομνηνός, Κ. (2010), “Ο ρόλος των νησιωτικών τοπικών αρχών στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής”, 4ο Εθνικό Συνέδριο: Η Εφαρμογή των ΑΠΕ προς ένα Φιλόδοξο και Αξιόπιστο Εθνικο Σχέδιο Δράσης, Αθήνα

Μουγιάκου, Ελ. (2010), «Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης & βελτιστοποίησης δικτύων αστικού πρασίνου σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. (G.I.S.): εφαρμογή ενός ψηφιδωτού υποδείγματος ελαχίστου κόστους στο Δήμο Κερατσινίου», Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στο ΔΠΜΣ του ΕΜΠ, Γεωπληροφορική. Αθήνα. Θωμαϊδειο Βραβείο για καλύτερη διπλωματική εργασία

Ανδρίτσος, Θ. (2010), Η κρίση στην Πόλη και η Πόλη στην Κρίση. 9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Αθήνα

Κομνηνός, Κ. (2009), “Μεθοδολογία ανάπτυξης Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια σε τοπικό επίπεδο”, Συνέδριο για ΑΠΕ και ΕΞΕ, Μήλος

Τσάδαρη, Σ. (2007), “Εμπειρία ευρωπαϊκών προσεγγίσεων: τα παραδείγματα των Docklands στον Τάμεση και της Rive Gauche στον Σηκουάνα”, στο συνέδριο της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (TICCIH) – “Το τέλος των Γιγάντων”, Βόλος

Καμηλάκη, Α. Λουκάτος, Α., Ταρναράς, Η., Χάγιος, Φ., Ψαλίδα, Α, (2006), “Υφιστάμενη Κατάσταση των Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) της Κεντρικής Μακεδονίας – Προβλήματα και Προτάσεις για την Αντιμετώπισή τους”, ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, τ. Ιουνίου

Καμηλάκη, A. , Λουκάτος, A., Ταρναράς, H., Χάγιος, Φ., Ψαλίδα. Α. (2006), “Λειτουργία και συντήρηση μονάδων υγρών αποβλήτων. Τα συμπεράσματα από ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στην Κ. Μακεδονία”, ECOTEC, τ. Δεκεμβρίου 2006

Mavropoulos, A. Kouskouris, A., Chagios, F. (2006), “The 99/31/EC directive as a tool for the development of solid waste management systems: Current status and experiences from Greece”, Συνέδριο ISWA conference, Copenhagen

Μαυρόπουλος, Α., Κουσκούρης, Α., Χάγιος Φ., “Η Πορεία Υλοποίησης της Οδηγίας 99/31 της Ε.Ε. στην Ελλάδα”, 2ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ, Ευγενίδειο Ίδρυμα, Αθήνα

Αναγνωστόπουλος, Κ. (2003), “Το ρέμα της Πικροδάφνης. Διερεύνηση δυνατοτήτων προστασίας και ανάδειξης. Η σημασία του παράγοντα ‘’τοπική κοινωνία’’ στο σχεδιασμό του δημόσιου χώρου”, Ιούλιος 2003, διδακτικό σύγγραμμα για το μάθημα «Ειδικά Θέματα Πολεοδομίας ΙΙ: Υπαίθριοι Χώροι και Φύση στην Πόλη» της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, Αθήνα

Αναγνωστόπουλος, Κ. (2003), “Οδός Φυλή», άρθρο για τη συλλογή κειμένων Δρόμοι της Αθήνας, εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα

Αναγνωστόπουλος, Κ. (2003), “ Οι μετανάστες από την Αλβανία και το ζήτημα της κατοικίας τους στην πόλη της Πάτρας”. δημοσίευση περίληψης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, 3

Αναγνωστόπουλος, Κ. (2002), “Tο τραμ ως μέσο ανάπλασης του δημόσιου χώρου της πόλης”, Δημοσιευμένη εργασία στο μάθημα: Περιβαλλοντικός σχεδιασμός, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο πλαίσιο των αστικών αναπλάσεων

Χάγιος, Φ. (2001), “Η Στρατηγική των Επεμβάσεων Πριν και Μετά από το Σεισμό”, 7ο Φοιτητικό Συνέδριο: «Επισκευές Κατασκευών» Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα